Meghívó


A GOND, melyből a GOND-olatok kiemelkednek


Számtalan gond létezik, mely megkeseríti az emberek életét. Mindegyikben közös azonban az, hogy egy GONDolat rejtőzik mögöttük: a hiány, az elégtelenség, a NEM, a „nem vagyok úgy elég, ahogy vagyok”.
Néhányat megfogalmazok számodra.
Ha valamelyik megszólít téged, akkor Neked az a meghívód az Elengedés Házába.Felnőtt a gyermekemnem tudom elengedni őt.

Felnőttema szüleim irányítják mégis az életem. Dacolok velük, mint egy gyermek.

Egyre több végzettségem, pénzem, hírnevem vanmég mindig azt érzem, hogy ez sem elég.

Képtelen vagyok az agyamat kikapcsolnifélek a csendtől, a „semmit-tevéstől”.

Elhagyott, meghalt, akit szerettemnem tudom elképzelni nélküle az életemet.

Már nem bírom a magam által diktált tempótmégis mindenáron fenn akarom tartani azt.

Egyedül élekúgy érzem, hogy csak párkapcsolatban lehet jó az életem.

Nem szeretem a testemetmégsem elég az intellektuális síkon megtalált élvezet.

A társammal állandóan civakodunkmégis olyan erősen ragaszkodunk egymáshoz.

Csalódtam a hitben, a lelki vezetőben, a spirituális közösségbenmégis azt hiszem még mindig, hogy csak így, csak ebben, vagy hasonló közegben lehet élni az életet.

A családban valakinek az alkoholizálásra szűkül be az életeén is rá szűkítem be az enyémet.

Öregszemmégis úgy próbálok most is élni, teljesíteni, mintha fiatal lennék.

Másokért élek, hasznos ember vagyokmégis értéktelennek, kihasználtnak érzem magamat.

Kihasználnak, lelkileg megerőszakolnakmégis magamat érzem elégtelennek, bűnösnek.

Imádom az élvezeteketmégis évről évre egyre kevésbé élvezem az életet.

 


Mindazokat is várjuk, akik túl vannak ezeken, s más hasonló gondokon, s immár készek felszabadultságuk, tapasztalataik megosztására azokkal, akik még gondjaikban, GONDolataikban vannak elveszve.